Lijst met elementen
 » argon
 » broom
 » goud
 » ijzer
 » Lood
 » neon
 » radon
 » tin
 » xenon
 » zink
mineralogie elementen C koolstof

C - koolstof - OVERIG NIET-METAAL

3550°
4827°
12.0112
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
6
C
[He] 2s2 2p2
2
4
2.55
11.2603
Synthetisch
Radioactief
Vloeistof
Gasvormig
koolstof Elektronisch configuratiediagram
Elektronisch configuratiediagram

Nom koolstof
Aantal 6
Atomair 12.0112
Symbool C
Fusie 3550
Koken 4827
Dichtheid 2.267
Periode 2
Groep 14
Ontdekking 0 Prehistoric
Overvloed 200
Straal 0.91
Elektronegativiteit 2.55
Ionisatie 11.2603
Aantal isotopen 7
Elektronische configuratie [He] 2s2 2p2
Oxidatie stelt -4,-3,-2,-1,1,2,3,4
Elektron op energieniveau 2,4

Mineralen Hardheid Dichtheid Formule
NaPb2(CO3)2(OH)
2.00 / 2.50 1.45 NiC31H32N4
4.00 / 4.00 3.21 Na26Ce6(SiO3)6(PO4)6(CO3)6(SO2)O
1.00 / 1.50 1.17 CH3CONH2
3.00 / 3.00 NaY(CO3)2·6H2O
3.00 / 3.00 2.48 (Ca,Na)6(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)4(Al,Mg)6[Si12O36(OH)12](CO3)·12H2O
5.50 / 6.00 2.55 Na22Ca10(Si24Al24)O96(SO4)6Cl6
6.99 Pb3Cu2+Te6+O5(OH)2(CO3)
4.00 / 4.00 3.53 K4(UO2)(CO3)3
2.00 / 3.00 2.60 Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2·17H2O
K6(Ca2Na)(CO3)5Cl·6H2O
5.00 / 5.00 2.35 (Na,K,Ca)24(Na,Ca)4Ca4(Si,Al)48O96(SO4)4(SO3,CO3)2(OH,Cl)2·4(H2O,OH)
4.00 / 4.50 3.69 BaCa(CO3)2
2.50 / 2.50 2.23 CaAl2(CO3)2(OH)4·3H2O
4.50 / 4.50 3.90 CeSr(CO3)2(OH)·H2O
4.00 / 4.50 3.88 LaSr(CO3)2(OH)·H2O
2.50 / 2.50 2.79 Na2Ca(UO2)(CO3)3·6H2O
3.50 / 4.00 3.00 CaFe2+(CO3)2
2.00 / 2.00 2.55 KNa3Cu2(C2O4)4
NaCe2(CO3)2[(CO3)1-xF2x]F
3.00 / 3.50 4.07 NaLa2(CO3)2[(CO3)1-xF2x]F
4.00 / 4.00 4.43 Mn2+26As3+18O50(CO3)(OH)4
2.50 / 2.50 2.00 Mg2CO3(OH)2·3H2O
4.69 HPb4Cu4(Si4O12)(HCO3)4(OH)4Cl
5.00 / 5.00 2.61 K5Na5Y12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O
2.00 / 3.00 3.80 Cu2Ce2(UO2)(CO3)5(OH)2·1.5H2O
2.00 / 2.00 3.64 (Zn,Cu2+)5(CO3)2(OH)6
(Na,K)6Ca2(Si6Al6O24)Cl2(CO3)
1.50 / 2.00 2.10 Mg6Cr2(CO3)(OH)16·4H2O
3.00 / 3.00 2.56 Na7Al(CO3)2(HCO3)2F4
2.83 MgCO3·2H2O
3.00 / 3.00 5.50 Pb4CO3Cl6·H2O
4.00 / 4.00 3.64 BaCa(CO3)2
4.00 / 5.00 4.95 CeCO3F
4.00 / 5.00 4.95 LaCO3F
4.00 / 4.50 5.23 NdCO3F
4.00 / 4.50 4.90 YCO3F
2.05 Mg2(UO2)(CO3)3·18H2O
2.00 K2Mg(CO3)2·4H2O
3.00 / 4.00 3.60 Ba6Ca6Mg(CO3)13
2.00 / 3.00 6.56 CaBi2O2(CO3)2
2.00 / 2.00 3.90 Y8(UO2)16O8(CO3)16(OH)8·39H2O
5.00 / 5.00 4.76 Ce2Fe2+Si2O7(CO3)
2.00 / 2.00 2.36 Ca18(SiO3)8.5(CO3)8.5SO4·15H2O
4.00 / 4.00 7.00 Bi2O2(CO3)
2.00 / 3.00 3.99 UO2CO3·H2O
4.00 / 4.00 2.95 Na3Fe2+(PO4)(CO3)
4.00 / 4.00 2.77 Ca4MgB4O6(CO3)2(OH)6
SiO2·nCxH2x+2
3.00 / 4.00 2.73 Na3Mg(PO4)(CO3)
K2Ca(UO2)(CO3)3·6H2O
3.10 Ca2(CO3)F2
2.00 / 2.50 3.93 Zn3CO3(OH)4
3.00 / 3.00 5.51 Pb14Mg9Si10O28(BO3)4(CO3)2F2(OH)12
2.00 / 2.00 2.14 Mg6Fe3+CO3(OH)13·4H2O
3.50 / 3.50 3.50 (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5
3.50 / 3.50 2.57 Na4(SO4)(CO3)
4.00 / 4.00 3.63 Na2Ba2Fe2+TiSi2O7(CO3)O(OH)F·H2O
2.00 K2Ca(CO3)2
4.00 / 4.50 (Ce,Ca,Sr)CO3(OH,H2O)
4.00 / 4.50 Nd2.8Ca1.2(CO3)4(OH)3·H2O
3.00 / 4.00 3.45 Na3(Ca,Ce,Sr,La)3(CO3)5
1.00 Ca(CH3COO)Cl·5H2O
2.50 / 3.00 5.70 Cu2Pb5(SO4)3(CO3)(OH)6
2.50 / 2.50 3.27 Ce2(CO3)3·4H2O
3.00 / 3.50 2.71 Cu2Mg2CO3(OH)6·2H2O
3.10 Cu6Al3(OH)18(H2O)2[Sb(OH)6](SO4)
1.80 Mg2(HBO3)(CO3)·5H2O
6.00 / 6.00 2.40 (Na,Ca)8(Al6Si6)O24(CO3,SO4)2·2H2O
5.00 / 5.00 2.40 Na7(Si7Al5)O24(CO3)·3H2O
2.00 / 2.50 1.85 CaC2O4·3H2O
2.00 / 2.00 2.12 Ca2Mg[B(OH)4]2(CO3)2·4H2O
6.00 / 6.00 2.37 Na8(Al6Si6O24)(CO3)·4H2O
3.00 / 3.00 3.53 (Sr,Ce,La)(Ca,Na)(CO3)2
5.00 / 5.00 3.14 (Na)12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3NbSi25O73(OH)3(CO3)·H2O
2.00 / 2.00 2.65 Cu4Al2CO3(OH)12·2H2O
5.00 / 5.00 3.12 Ca5(PO4,CO3)3(F,OH,O)
5.00 / 5.00 3.00 Ca5(PO4,CO3)3(OH,F,O)
2.00 / 2.00 2.57 Fe2+4Al2(OH)12CO3·3H2O
4.00 / 4.50 2.45 KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(F,OH)·H2O
1.50 / 1.50 1.29 C24H12
Ca3Ge(SO4)(CO3)(OH)6·12H2O
2.50 (Ni1-xAlx)(SO4)x/2(OH)2·nH2O (x<0.5, n>3x/2)
4.50 / 4.50 3.03 (Ca,Yb,Er)4Y4Si8O20(CO3)6(OH)·7H2O
4.50 / 5.00 4.81 Ba3Ce2(CO3)5F2
4.50 / 5.00 4.80 Ba3Nd2(CO3)5F2
3.67 Na4UO2(CO3)3
1.00 / 2.00 2.27 Na2Cu(CO3)2·3H2O
2.00 / 2.00 1.46 CuCl(N3C2H2)(NH3)·0.25H2O
1.00 / 2.00 3.33 C
Mn4Al2(OH)12CO3·3H2O
6.50 / 7.00 1.93 SiO2·n(CH4,C2H6,C3H8,C4H10); (nmax = 3/17)
1.87 Mg2CO3Cl(OH)·2.5H2O
1.50 / 2.50 1.98 Mg4Al2(OH)12Cl2·2H2O
3.50 / 4.00 3.60 Fe2CO3(OH)2
2.00 / 2.00 3.35 Cu2+3CO3(OH)4·4H2O
Hg1+3(CO3)(OH)·2H2O
Mg8Al4(OH)24·Na0.5(SO4)1.25CO3·9H2O
1.00 / 2.00 2.33 Mg10Fe3+2CO3(OH)24·2H2O