Lijst met elementen
 » argon
 » broom
 » goud
 » ijzer
 » Lood
 » neon
 » radon
 » tin
 » xenon
 » zink
mineralogie elementen As arsenicum

As - arsenicum - METALLOÏDEN

613°
613°
74.921595
-3
2
3
5
33
As
[Ar] 3d10 4s2 4p3
2
8
18
5
2.18
9.7886
Synthetisch
Radioactief
Vloeistof
Gasvormig
arsenicum Elektronisch configuratiediagram
Elektronisch configuratiediagram

Nom arsenicum
Aantal 33
Atomair 74.921595
Symbool As
Fusie 613
Koken 613
Dichtheid 5.776
Periode 4
Groep 15
Ontdekking 1250 Albertus Magnus
Overvloed 1.8
Straal 1.3
Elektronegativiteit 2.18
Ionisatie 9.7886
Aantal isotopen 14
Elektronische configuratie [Ar] 3d10 4s2 4p3
Oxidatie stelt -3,2,3,5
Elektron op energieniveau 2,8,18,5

Mineralen Hardheid Dichtheid Formule
2.00 / 3.00 3.31 K(UO2)AsO4·3H2O
3.50 / 3.50 4.30 Zn2AsO4(OH)
5.00 / 5.00 3.73 CaMgAsO4(OH)
4.00 / 4.00 5.85 Ni8.5(AsO4)2As5+O8
3.00 / 3.00 3.72 Cu2+6Ce(AsO4)3(OH)6·3H2O
3.00 / 4.00 3.72 Cu2+6La(AsO4)3(OH)6·3H2O
3.00 / 4.00 3.72 Cu2+6Nd(AsO4)3(OH)6·3H2O
3.00 / 4.00 3.66 Cu2+6Y(AsO4)3(OH)6·3H2O
3.50 / 3.50 3.19 Mn2+5(AsO4)2(OH)4·4H2O
3.50 / 3.50 5.50 Cu6Hg3As4S12
1.50 / 1.50 3.40 As8S9
3.00 / 3.00 3.32 AlAsO4
4.00 / 4.00 8.38 Cu1-xAsx (x ~0.15)
4.50 / 4.50 3.00 Mn2+7(AsO4)2(OH)8
5.00 / 5.00 6.17 CoAsS
3.31 [K,(NH4)]2(As,Sb)6(Sb,As)2S13·H2O
7.00 / 7.00 8.00 RuAs2
3.00 / 3.00 4.01 KCdCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2H2O
5.50 / 5.50 4.87 Fe3+4O3(AsO4)2
2.00 / 2.00 3.00 Ni3(AsO4)2·8H2O
1.50 / 1.50 3.32 As2S3
3.00 / 4.00 ZnMn2+12Fe3+2As3+O3(As5+O4)2(OH)23
6.00 / 7.00 3.62 Mn2+4Al4(AlMg)(AsO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
6.00 / 7.00 3.55 Mn2+4Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
3.00 / 3.00 5.31 Ag1.5Pb22As33.5S72
AgxPb40-2xAs48+xS112 (3 < x < 4)
3.50 / 3.50 5.00 Ag6Cu4(Fe,Zn)2As4S13
Cu2MgAsO4(OH)3
4.00 / 4.00 4.43 Mn2+26As3+18O50(CO3)(OH)4
4.50 / 4.50 6.54 Pb2(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)
4.00 / 4.00 6.57 PbZnAsO4(OH)
3.50 / 3.50 5.70 As
3.50 / 3.50 4.22 (Ca,Na)NaMn2+(Mn2+,Mg,Fe2+)2(AsO4)3
1.50 / 1.50 3.50 Ca2Fe3+3O2(AsO4)3·3H2O
5.00 / 6.00 4.00 Mn2+5(AsO4)2(OH)4
5.50 / 5.50 3.25 CaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6
3.50 / 3.50 4.10 CeAl3(AsO4)2(OH)6
3.50 / 3.50 4.10 LaAl3(AsO4)2(OH)6
3.50 / 3.50 4.05 NdAl3(AsO4)2(OH)6
4.00 / 4.00 3.65 BaAl3AsO4(AsO3OH)(OH)6
4.00 / 4.00 3.33 SrAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6
5.50 / 5.50 6.35 Ni18Bi3AsS16
3.00 / 3.00 Zn3(AsO4)2·4H2O
2.00 / 2.00 5.30 As
1.50 / 1.50 3.70 As2O3
4.00 / 4.00 10.40 Pd8As3
5.00 / 5.00 6.07 FeAsS
U(UO2)3(AsO4)2(OH)6·4H2O
Mg2AsO4F
4.00 / 5.00 BiAl3(AsO4)2(OH)6
3.00 / 3.00 6.18 (Ag,Cu)16As2S11
Ag17.6Pb12.8Sb38.1As11.5S96
4.00 / 5.00 6.46 Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH)
2.00 / 2.00 2.54 Al(UO2)2(AsO4)2F·20H2O
2.50 / 2.50 4.25 Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)4·6H2O
2.00 / 2.50 5.99 AgHg2TlAs2S6
Na18Cu12Fe3+O8(AsO4)8Cl5
3.00 / 4.00 3.02 CuFe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O
6.50 / 7.00 3.70 Ca3TiAs6Be2Si2O20
3.00 / 3.00 Pb(UO2)4(BiO)3(AsO4)2(OH)7·4H2O
4.50 / 5.00 6.82 Bi2O(AsO4)(OH)
5.00 / 5.00 10.20 Pd2(As0.75Hg0.25)
2.00 / 2.50 3.20 Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4·2H2O
3.00 / 3.00 4.45 Fe3+Cu2+AsO4O
4.00 / 4.50 4.13 CaZnAsO4(OH)
Cu3(AsO4)2·8H2O
(Ca,Cu,Na,Fe3+,Al)12Al2(AsO4)8(OH,Cl)x·nH2O
3.03 (Ca,Cu,Na,Fe3+,Al)12Fe3+2(AsO4)8(OH,Cl)x·nH2O
5.34 Ag3Pb10(Sb8As11)S40
3.50 / 3.50 2.58 Ba0.5Al4(AsO4)3(OH)4·4H2O
3.00 / 3.00 3.07 Ba0.5Fe3+4(AsO4)3(OH)4·5H2O
2.50 / 2.50 (Ba,K)0.5(Zn,Cu)0.5(Al,Fe)4(AsO4)3·5H2O
Cu9Al(HSiO4)2[(SO4)(HAsO4)0.5](OH)12·8H2O
3.00 / 3.00 5.33 Pb12As16S36
3.00 / 3.00 5.00 Pb3As4S9
2.50 / 2.50 5.33 Ag3Sb3S6
4.50 / 4.50 5.50 Cu3PbO(AsO3OH)2(OH)2
1.80 Be2AsO4(OH)·4H2O
Fe2+Fe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O
3.50 / 3.50 7.00 Ag15Cu(Sb,As)2S7Te4
5.00 / 5.00 3.40 CaBe(AsO4)(OH)
2.00 / 2.00 4.50 TlAs5S8
Pb6(As5Sb3)S18
4.50 / 5.00 4.08 NaCa2Mg2(AsO4)3
3.00 / 3.00 2.91 [Ca2(H2O)17Ca(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O36(OH)]
3.50 / 3.50 2.94 [Ca2(H2O)17Mg(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O36(OH)]
2.89 [Na2(H2O)17Ca(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O34(OH)3]
3.00 / 3.00 2.88 [Na2(H2O)16Na(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O33(OH)4]
2.02 Al6(AsO4)3(OH)9·16H2O
4.00 / 4.00 4.10 PbFe3+3(AsO4)(SO4)(OH)6
1.00 / 1.50 Sb3+2MoO6
2.50 / 2.50 5.90 Ag7AsS6
2.50 / 2.50 3.54 As4S4
Cu3[(V,As)O4]2
4.00 / 4.00 10.00 Pd1+x(As,Pb)2 (x=0-0.2)
3.00 TlPb4(Sb7As2)S18
2.81 Bi6(Mg,Co)11Fe14(AsO4)18O12(OH)4·86H2O
3.56 NaMn2+5[Si5O14(OH)](AsO3OH)
NaCu4(AsO4)3