ZOEKEN NAAR PRODUCTEN
Op kleuren :
0 tot 1999€
0 tot 24900gr.
0 tot 855mm

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Ravaka & Mineraly. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Ravaka & Mineraly. Ravaka & Mineraly biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, mits u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die zijn uiteengezet hIER.

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden" , 'Voorwaarden'), inclusief de aanvullende voorwaarden, voorwaarden en beleidsregels waarnaar hier wordt verwezen en / of die toegankelijk zijn via hyperlink. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, verkopers en / of inhoud bijdragers.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, mag u geen toegang krijgen tot de website of de daar aangeboden diensten gebruiken. Indien deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van de website of uw toegang ertoe na de publicatie van een wijziging houdt uw aanvaarding van deze wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost door DRI (www.dri.fr), zij bieden ons het hostingplatform waarmee wij u onze producten en diensten kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL
Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie, en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke persoon van leeftijd toe te staan u bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

Het gebruik van onze producten voor elk illegaal of ongeautoriseerd doel is verboden en u mag in het kader van het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet schenden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke overtreding of overtreding van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot diensten te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit houdt in (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website, via welke de Service wordt verstrekt, zonder toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN VALUTA VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en dient niet uw enige informatiebron te zijn voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit de inhoud op deze site te vertrouwen, doet u dit op eigen risico.

Deze site bevat mogelijk eerdere informatie. Deze eerdere informatie is van nature niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (evenals een deel of inhoud van de Service) te allen tijde zonder kennisgeving en op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een andere derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of onderbreking van de Service.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. De accessoires (plastic steunen, metalen steunen, fluwelen tassen, displays) en alle andere voorwerpen dan de stenen en aanwezig op de foto's zijn niet inbegrepen in de bestellingen.

We behouden ons het recht voor om, zonder daartoe verplicht te zijn, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in een geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke service die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten die op deze site worden gepresenteerd, is ongeldig waar wettelijk verboden.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van alle producten, services, informatie of andere merchandise die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen voldoet, of dat een fout in de Service zal worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of van hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of als we deze annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op dat moment is opgegeven de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel van dealers, wederverkopers of distributeurs kunnen lijken.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. {# U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, onmiddellijk bij te werken. , uw creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. #}

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, representatie of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder deze tools worden aangeboden door de betreffende externe leverancier (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe services en / of nieuwe functies op onze site (inclusief nieuwe tools en bronnen). Op deze nieuwe functies en services zijn ook deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te beoordelen of te beoordelen, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud, website, producten, diensten of ander materiaal dat toegankelijk is op of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden moeten worden doorverwezen naar diezelfde derde partijen.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS
Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere items verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), u verleent ons te allen tijde en zonder beperking het recht om te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden , vertalen en anderszins gebruiken en in elke media elke opmerking die u ons stuurt. Wij zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om aan iedereen een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om dit te doen, controleren, wijzigen of verwijderen van inhoud waarvan we denken dat deze naar eigen goeddunken illegaal, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud bevatten en dat ze geen computervirussen of andere schadelijke software bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service kunnen beïnvloeden of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en wijzen elke betrokkenheid af voor eventuele opmerkingen die u plaatst of die door een andere derde partij wordt gepubliceerd.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het indienen van uw persoonlijke gegevens in onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Er kan soms informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, vergoedingen producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of op een bijbehorende website onnauwkeurig is, en dit , op elk moment en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om de informatie in de Service of op een andere bijbehorende website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er dient geen vaste datum in acht te worden genomen voor het bijwerken of bijwerken van de Service of een andere bijbehorende website om te concluderen dat de informatie in de Service of een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast de verbodsbepalingen in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om derden ertoe aan te zetten illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of nationale wet, regel of regel te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) iemand lastigvallen, mishandelen, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, dispareren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of enige andere bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, een domein te kapen, informatie te extraheren, te browsen, het web te verkennen of te scannen (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
We kunnen niet garanderen of beweren dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder u vooraf op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service of uw onvermogen om deze te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en services die aan u worden aangeboden via de Service worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld van onze kant) geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en onvoorwaardelijk van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van marketing of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijheid van vervalsing.

Ravaka & Mineraly kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van elke service of product die voortkomt uit deze Service, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of inhoud (of product) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de Service, zelfs als u ty bewust van de mogelijkheid ze zich voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan ​​door de wet.

De levertijden van uw bestellingen worden echter slechts ter informatie vermeld. Uw pakketten worden toevertrouwd aan een transportbedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor levertijden en op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering van uw bestelling.

In het geval dat een pakket om een ​​dringende reden wordt teruggestuurd naar de afzender:

  • onvolledig afleveradres
  • ontbreken van telefonische contactgegevens
  • het niet ophalen van een pakket dat bij een afleverpunt is achtergelaten
  • enige andere oorzaak waarvoor Ravaka & Mineraly niet verantwoordelijk is

De bestelling wordt terugbetaald na ontvangst van het pakket. Bezorgkosten, indien deze niet zijn aangeboden bij de bestelling, worden in mindering gebracht op het restitutiebedrag. In het geval van een verzoek om een ​​geretourneerd pakket opnieuw te verzenden, zijn de retourkosten de verantwoordelijkheid van de klant, zelfs als deze kosten tijdens de eerste bestelling werden aangeboden.


ARTIKEL 14 - SCHADEVERGOEDING
U stemt ermee in Ravaka & Mineraly te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen met betrekking tot elke claim of verzoek, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij vanwege of voortkomend uit uw schending van deze Algemene voorwaarden en van gebruik of van de documenten waarnaar ze verwijzen, of van uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - DEELBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet en wordt het niet-toepasselijke deel beschouwd als los van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, heeft deze dissociatie geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of niet worden beëindigd. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij naar eigen goeddunken oordelen dat u faalt, of als wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk gewenst moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. op voorhand en u blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (dit is inbegrepen), en / of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) weigeren ).

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het feit dat onze kant geen enkel recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uitoefent of toepast, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of regel die wij op deze site of in verband met de service publiceren, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervang alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, voorafgaand en hedendaags, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot een eerdere versie van de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de geldende wetgeving op 3 Boulevard Villebois Mareuil, Rennes, 35000, Frankrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van een wijziging van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@mineraly.fr