ZOEKEN NAAR PRODUCTEN
Op kleuren :
0 tot 1999€
0 tot 24900gr.
0 tot 855mm

Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie van de site.
Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site mineraly.fr op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van haar werkzaamheden. en zijn opvolging:

Eigenaar: Ravaka & Mineraly - RCS RENNES 833448111 - 3 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes
Maker: Richard Didier
Publicatiemanager: Richard Didier - contact@mineraly.fr
Gastheer: DRI - Batiment 11, Espace Villeneuve, 28 rue de villeneuve, 72650 Saint-Saturnin

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.
Het gebruik van de site mineraly.fr impliceert de volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de mineraly.fr-site worden daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Onderbreking door technisch onderhoud kan echter worden besloten door Ravaka & Mineraly, die vervolgens zal trachten om vóór de datums en tijden van de interventie met gebruikers te communiceren.

De mineraly.fr-site wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze leggen zich desondanks op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.
Het doel van de site mineraly.fr is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Ravaka & Mineraly streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de mineraly.fr-website. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of het nu zijn eigen schuld is of die van de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de mineraly.fr-site wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de mineraly.fr-site niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.
De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.
Ravaka & Mineraly bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Ravaka & Mineraly.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.
Ravaka & Mineraly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan gebruikersapparatuur wanneer deze de mineraly.fr-site bezoekt en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij het uiterlijk van een bug of een onverenigbaarheid.

Ravaka & Mineraly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de mineraly.fr-site.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Ravaka & Mineraly behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die in Frankrijk van toepassing is, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Ravaka & Mineraly zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, in het bijzonder in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de mineraly.fr-site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de mineraly.fr-site heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, l Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Ravaka & Mineraly alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de mineraly.fr-site. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Het is dan duidelijk voor de gebruiker van de site mineraly.fr de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, de bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens betreffende hem, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de mineraly.fr-site gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de veronderstelling van de aflossing van Ravaka & Mineraly en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie mogelijk maken aan de potentiële koper, die op zijn beurt onderworpen zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site mineraly.fr.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertext links en cookies.
De mineraly.fr-site bevat een aantal hypertext-links naar andere sites, opgezet met toestemming van Ravaka & Mineraly. Ravaka & Mineraly heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Als u op de site mineraly.fr surft, kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot zijn navigatie op de site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de navigatie op de site te vergemakkelijken: het onthouden van de laatst bekeken producten, het onthouden van het winkelwagentje, cookies gekoppeld aan beveiliging bij toegang tot een betaalmethode bij het bestellen, meetcookies anoniem bezoek.

Weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideren op Ok.

In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de instandhoudingsregels op: gebruik de gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het tenslotte uit om cookies te deactiveren.

In Safari: klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Vertrouwelijkheid' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Vertrouwelijkheid' op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van rechtsmacht.
Elk geschil in verband met het gebruik van de mineraly.fr-website is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.
Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.
Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).